Oligofrenopedagogika to edukacja i rehabilitacja osób – głównie dzieci i młodzieży – z niepełnosprawnością intelektualną – lekką, umiarkowaną, znaczną i głęboką. Osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, czyli oligofrenopedagodzy, mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach specjalnych i integracyjnych, ośrodkach wychowawczych czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Jak zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy na tym stanowisku? Dobrym wyborem jest kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.

Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki - dla kogo?

Kto powinien zapisać się na kurs z zakresu oligofrenopedagogiki? Przede wszystkim osoby z wykształceniem wyższym, które chcą pracować z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Szkolenia kwalifikacyjne są dedykowane np. psychologom szkolnym, nauczycielom i pedagogom pracującym w ośrodkach integracyjnych i specjalnych. Równie często udział w kursach biorą psycholodzy i pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także osoby zatrudnione w ośrodkach pomocy społecznej lub wychowawczych.

Uwaga! Większość placówek wymaga od uczestników kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki ukończonych studiów I lub II stopnia. Jeśli nie masz jednak wykształcenia wyższego, to możesz ubiegać się o warunkowe przystąpienie do kursu. W tym celu skontaktuj się z placówką.

Jaki kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki wybrać?

Chcąc zapisać się na kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, przyszli słuchacze mają do wyboru trzy szkolenia:

  • kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki,
  • kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, autyzmu oraz zespołu Aspergera,
  • kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki z arteterapią.

Co warto wiedzieć o każdym z nich?

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

Podstawowy kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, który obejmuje aż 270 godzin teorii. Słuchacze uczą się o podstawach psychologicznych rewalidacji upośledzonych umysłowo, metodyce nauczania i wychowywania głębiej upośledzonych oraz podstaw pedagogiki specjalnej. Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, autyzmu oraz zespołu Aspergera To kurs skierowany dla specjalistów, którzy chcą zająć się zarówno oligofrenopedagogiką, jak i pomocą dzieciom z autyzmem i zespołem Aspergera. W ciągu 290 godzin dowiesz się, jak wygląda specyfika kształcenia uczniów z zaburzeniami sfery intelektualnej, poznasz medyczne podstawy zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz nauczysz się metod terapii i wsparcia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki z arteterapią

Kurs dla osób zainteresowanych nie tylko oligofrenopedagogiką, ale także procesami terapeutycznymi z wykorzystaniem sztuki (arteterapii). Szkolenie trwa 290 godzin i obejmuje takie zagadnienia, jak sztuki plastyczne i rękodzieło w arteterapii, podstawy arteterapii w edukacji, medycynie i resocjalizacji czy choreoterapię.

A może oligofrenopedagogika na kursie dla nauczycieli online?

Wiele osób decydujących się na kursy jest już aktywna zawodowo. Z tego względu udział w zajęciach stacjonarnych, odbywających się zgodnie z odgórnie narzuconym harmonogramem, może okazać się nie lada wyzwaniem. Czy w takiej sytuacji należy zrezygnować z dalszego kształcenia? Skądże. Odpowiedzią na potrzeby takich słuchaczy jest oligofrenopedagogika na kursie dla nauczycieli online.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki online to wygodny sposób na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Słuchacze otrzymują dostęp do intuicyjnej platformy e-learningowej, dzięki czemu mogą zapoznawać się z materiałami w dowolnym miejscu i czasie. Taką możliwość daje np. oligofrenopedagogika na platformie ePedagog. Kursy oferowane przez placówkę:

  • mają program zgodny z wytycznymi MEN,
  • kończą się wydaniem zaświadczenia na wzorze Ministra Edukacji Narodowej potwierdzającym nabytą wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań zawodowych,
  • pozwalają obniżyć koszty nauki (w porównaniu do kursów prowadzonych całkowicie stacjonarnie),
  • choć powstały z myślą o specjalistach, to mogą być też z powodzeniem wybierane przez rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
Możesz ocenić ten artykuł: