Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 "Słoneczko"

Adres
Karola Marcinkowskiego 10
Świdnica
Telefon: 74 852 60 70
e-mail: pm16swd_edukacja@zeto.swidnica.pl

Dodatkowe informacje:

Jest to przedszkole publiczne, za którego prowadzenie odpowiada Gmina.Do przedszkola może uczęszczać maksymalnie 93 dzieci.

Opinie na temat:
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 "Słoneczko"

Nikt nie wyraził jeszcze opini. Jeżeli korzystałeś z usług, pomóż innym w wyborze i rozważ dodanie swojego komentarza.
Zdjęcie przybliżonego położenia: