Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi

Adres
Lermontowa 7
Łódź
Telefon: 42 672 70 89
e-mail: pm206lodz@interia.pl

Dodatkowe informacje:

Jest to przedszkole publiczne, za którego prowadzenie odpowiada Gmina.Do przedszkola może uczęszczać maksymalnie 164 dzieci.

Opinie na temat:
Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi

Nikt nie wyraził jeszcze opini. Jeżeli korzystałeś z usług, pomóż innym w wyborze i rozważ dodanie swojego komentarza.
Zdjęcie przybliżonego położenia: